Powrót do strony głównej
dr Antoni Amirowicz

biolog z Instytutu Ochrony Przyrody
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
6 czerwca 2009 roku
Co naukowiec robi w rzece,
czyli życie wód płynących.

Informacje o autorze
WYKLAD17 009
WYKLAD17 017
WYKLAD17 052
WYKLAD17 031
WYKLAD17 024
WYKLAD17 034
WYKLAD17 046
WYKLAD17 049
WYKLAD17 061
WYKLAD17 063
WYKLAD17 064
WYKLAD17 066
WYKLAD17 028
WYKLAD17 029
WYKLAD17 037
WYKLAD17 038
WYKLAD17 040
WYKLAD17 042
WYKLAD17 044
WYKLAD17 045
WYKLAD17 043
WYKLAD17 068
WYKLAD17 065
WYKLAD17 072