Powrót do strony głównej
10 października 2009 roku
dr inż. Marcin Środa

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. S. Staszica w Krakowie
Co to jest szkło, czyli jak otrzymać szybę?
Co to jest lepkość?
Co trzeba mieć, żeby otrzymać szkło?
Gdzie znajduje się najbliższa
huta szkła?
Tetraedr - jak wygląda?
Dlaczego trzeba formować szkło?
Co trzeba zrobić, żeby szkło miało kolor?