14 kwietnia 2012
prof. Zdzisław Łapiński
Czy istnieje muzyka dobra i zła?
Jak tworzyła się muzyka?
Co to jest sistrum?
Mikołaj Adamczyk - młody wiolonczelista.
Powrót do strony głównej
Akademia Muzyczna w Krakowie
Jak wygląda chińskie erhu?
 
Co to była muzyka dworska?
Jaki jest najstarszy znany instrument?