KONTAKT:
Powr鏒 do strony g堯wnej
Koordynator projektu: mgr Jolanta R騜owska jolanta.rozowska@gmail.com
Dziekanat Ma這polskiego Uniwersytetu dla Dzieci
uniwersytetdladzieci@gmail.com
FUNDACJA
MAΜPOLSKI UNIWERSYTET dla DZIECI:
Siedziba:
ul. w. Stanis豉wa 32, 32-540 Trzebinia
Nr KRS:
0000308161
S鉅 Rejonowy dla Krakowa r鏚miecie
XII Wydzia Gospodarczy
Organ prowadz鉍y
rejestr:
NIP:
628-21-905-74
REGON:
120716949
Numer rachunku bankowego:
89 1910 1048 2105 0081 0423 0001
DB PBC S.A. O/Trzebinia ul. Kociuszki 39
RADA NAUKOWA:
dr hab. Maria Nikli雟ka
prof. dr hab. Ryszard Laskowski
dr hab. Robert Gwiazda, prof. IOP PAN
dr hab. Ma貪orzata Grodzi雟ka-Jurczak
CELE I ZASADY DZIAxNIA FUNDACJI