Powr鏒 do strony g堯wnej
prof. dr hab. Maciej M. Sys這

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wroc豉wskiego
Uniwersytet Miko豉ja Kopernika w Toruniu
profesor, matematyka, informatyka
Urodzi si 3 listopada 1945 w Tarnowie.
皋na Mariola z d. Pulit prawnik.
Synowie Tomasz (1973) absolwent informatyki (Uniwersytet Wroc豉wski) i
Akademii Sztuk Pi瘯nych (we Wroc豉wiu), Bartosz (1985) student prawa na
Uniwersytecie we Wroc豉wiu.
Studia, stopnie i tytu造 naukowe Uniwersytet Wroc豉wski, matematyka 1968; dr 1973; dr hab.
1980; prof. 1991.
Sta瞠 i stypendia zagraniczne University of Tokyo 1974-1976, Alexander von Humboldt Stifftung,
Bonn 1982-1984, 1989; Fulbright Foundation Senior Research Grant, University of Oregon (USA)
1996-1997.
Praca naukowo-dydaktyczna Uniwersytet Wroc豉wski, Instytut Informatyki od 1968, dyrektor Instytutu
1984-1991, 1993-1996; pe軟omocnik rektora ds. informatyzacji uczelni (lata 80 i 2004-2005).
Uniwersytet Miko豉ja Kopernika w Toruniu od 2005 roku; kierownik Zak豉du Metodyki Nauczania
Informatyki i Technologii Informacyjnej.
Cz這nkostwa PTM, AMS, ACM, IEEE, IFIP (TC 3, on Education), Stowarzyszenie Nauczycieli
Technologii Informacyjnej (cz這nek zarz鉅u).
Funkcje z wyboru przedstawiciel Polski w Technical Committee 3 on Education, dzia豉j鉍ego w
ramach IFIP; cz這nek Rady ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej (MEN); Cz這nek Rady
Programowej przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Warszawa (2003-2005); cz這nek
Pa雟twowej Komisji Akredytacyjnej (2003-2004), Ekspert PKA (od 2002)
Nagrody nagroda NOT 1968, nagroda PTM im. H. Steinhausa 1986, nagrody MEN 1993, 1998, 2002.
Specjalizacja i dzia豉lno naukowa matematyka kombinatoryka, teoria graf闚, informatyka
matematyka dyskretna, dydaktyka informatyki. Autor koncepcji edukacji informatycznej w szko豉ch
r騜nego typu, tw鏎ca i lider zespo逝 edukacji informatycznej w Instytucie Informatyki UWr. i na
Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, Visiting professor w: Washington State University,
Pullman 1981-1982; Uniwersytet w Kopenhadze 1987, 1992; Uniwersytet w Groningen, Holandia
1991-1992. Redaktor naczelny czasopisma Komputer w Edukacji; cz這nek Komitetu Redakcyjnego
czasopism: Discussiones Mathematicae. Graph Theory, Matematyka i komputery, Informatics In
Education (Wilno). Organizator corocznych konferencji Informatyka w szkole" w latach 1985-2004.
Publikacje ponad 150 publikacji matematycznych, informatycznych i dydaktycznych, blisko 30 ksi嘀ek
(podr璚znik闚) ksi嘀ki: Discrete Optimization Algorithms with Pascal Programs, Prentice
Hall 1983 oraz wydanie w j瞛. polskim (wsp馧autor); Elementy informatyki. T. 1-3, PWN, Warszawa
1988-98 (wyd. 1-9, wsp馧autor, redaktor); Algorytmy, WSiP, Warszawa 1997; Piramidy, szyszki i
inne konstrukcje algorytmiczne, WSiP, Warszawa 1998; programy nauczania, podr璚zniki i
poradniki do informatyki dla szk馧 podstawowych (WSiP, Warszawa 1999), gimnazj闚 (WSiP,
Warszawa 2000) i szk馧 rednich (WSiP, Warszawa 2002-04). Tw鏎ca koncepcji oprogramowania
edukacyjnego: pakiet EI (1993), oprogramowanie TI99 (1999), e-podr璚znik.
Dewizy robi lepiej to, co inni robi dobrze; 章cz nas wi瞛y ludzkie, nie maszyny
Hobby praca, historia komputer闚 (kolekcja kalkulator闚 mechanicznych), muzyka, Chopin,
Mozart oraz Enigma, Vangelis, Oldfield, Jarre.
Lektury literatura japo雟ka (Haiku), F. Clifford, biografie, historia nauki i odkry