Powrót do strony głównej
dr hab. Anna Karwińska
profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Kierownik Katedry Socjologii Uniwersytetu  Ekonomicznego w Krakowie.
Dr habilitowany w zakresie socjologii-socjologii miasta, profesor UEK.
Prowadzi zajęcia z przedmiotów: socjologia ogólna, socjologia stosunków międzynarodowych, socjologia miasta, społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej.
Tak wygląda nasz podręcznik,
w którym odpowiadamy na rozmaite pytania socjologiczne.
Obok zainteresowań naukowych socjologią miasta, socjologią kultury czy stosunków międzynarodowych, chętnie zajmuję się problemami świata dzieci: ich sposobem rozumienia i interpretowania rzeczywistości społecznej.

Często jako źródeł wiedzy o zjawiskach społecznych używam rysunków dziecięcych lub wypracowań. Równie chętnie jak prace  naukowe piszę bajki dla dzieci, choć mam na to mniej czasu.
Jestem socjologiem, a  to znaczy interesuje mnie to co się dzieje między ludźmi. Próbuję szukać odpowiedzi na  różne pytania, na przykład takie:

           * Jak to jest  możliwe, że ludzie, choć tak różni, mający odmienne poglądy, interesy, opinie , potrafią  ze sobą współpracować?
*Jak powstaje grupa społeczna?
*Jak działa społeczeństwo?
* Dlaczego w tłumie zachowujemy się inaczej niż na co dzień, w zwykłych sytuacjach?
* Dlaczego ludzie zaczęli mieszkać w miastach?
* Jak zmienia się społeczeństwo ?  Dlaczego właśnie tak? Co powoduje zmiany?
* Co to znaczy, ze jesteśmy istotami społecznymi?
* Po co ludziom kultura? Jej nakazy i zakazy, wzory zachowania?
Ze studentami po obronach prac magisterskich...
....i na spotkaniu autorskim z dziećmi