Powr鏒 do strony g堯wnej
dr hab. in. Kazimierz Jaracz
profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dr hab. in.  Kazimierz Jaracz uko鎍zy z wyr騜nieniem dwie uczelnie: 闚czesn wy窺z Szko喚 Pedagogiczn w Krakowie i r闚nolegle Akademi G鏎niczo - Hutnicz w Krakowie. Jest laureatem konkursu PRIMUS INTER PARES za wyniki w nauce i posiada srebrn odznak im. Miko豉ja Kopernika.
Po rozpocz璚iu pracy na Uczelni wsp馧organizowa coroczne Og鏊nopolskie Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, wy豉niaj鉍ych najlepszych kandydat闚 na studia techniczne.
Jest autorem lub wsp馧autorem oko這 300 publikacji. Za swoj dzia豉lno otrzyma nagrody: Rektora, Ministra, Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk. Bierze czynny udzia w 篡ciu uczelni pe軟i鉍 r騜ne funkcje, obecnie jest dyrektorem Instytutu Techniki. Jest cz這nkiem kilku organizacji naukowych i naukowo - technicznych. Zosta powo豉ny na rzeczoznawc Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw oceny podr璚znik闚 szkolnych. Jego zainteresowaniami pozanaukowymi s: turystyka, poezja, muzyka, fotografia.